Skriv forretningsiden!

Det er veldig viktig at bedriften din har en forretningside som beskriver hva bedriften skal drive med. Du må huske at forretningsiden bør formuleres skriftlig, fordi den identifiserer selskapet eksternt og internt. Den er en påminnelse for ansatte og kunder om hva bedriften driver med, hvem bedriften er til for, og hvordan den skal operere i markedet. En god forretningside bør være kortfattet men konkret, og den må svare på disse spørsmålene:

  1. Hvilke produkter skal bedriften produsere/selge?
  2. Hvilke målgrupper i markedet skal bedriften rette seg mot?
  3. Hva skal være bedriftens særpreg eller konkurransefortrinn?

For å gjøre det klarere for deg, gir vi et eksempel: Foretlingsiden til H&M lyder:

«Bedriftens forretningsidé er å tilby hele familien mote og kvalitet til beste pris på bæredygtig vis.»

Denne forretningsside gir H&M et bredt handlingsroom. Produktene her er «mote» – det kan være både klær, sko, undertøy, smykke og motetilbehør. Målgruppen er «hele familien» – så mor, far, barn, ungdom, bestefar, bestemor. H&Ms særpreg er «kvalitet til beste pris på bæredyktig vis»

Husk at en forretningside kan ikke formuleres en gang for alle. Markedet forandrer seg, derfor bør du ofte ta forretningsiden til vurdering og eventuelt skrive på nytt.

Mer informasjon om en forretningsplan finner du i boka «Markedsføring og ledelse 1» Per E. Nørgaard, Bengt E. Olsen.