Koronavirus – en ny kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall

Regjeringen foreslår en ny erstatning på 5 milliarder kroner for firmaer som har opplevd en betydelig nedgang i omsetning på grunn av koronapandemien.

Regjeringen vil bevilge 5 milliarder kroner til programmet fra 1. september 2020 til 28. februar 2021. Budsjettforslaget er en estimert bevilgning, som følger av regelverket fastsatt av Stortinget. Støtteprogrammet er åpent for selskaper som har redusert omsetningen med mer enn 30% som et resultat av koronaviruspandemien.

Støtten vil bli beregnet en gang i to måneder. Søknader for de to første periodene, dvs. september / oktober og november / desember, skal sendes samlet i januar 2021. Søknader for januar og februar skal sendes i mars 2021.

Mer informasjon om den nye kompentasjonsordningen finner du på nettstedet til Altinn.