Konkurransestrategier

Ifølge Michael E. Porter – professor ved Harvard University og ledende teoritiker innenfor feltet bedriftskonkurranse – må en bedrift velge en av føgende konkurransestrategier for å lykkes på markedet:

A) Kostnadslederskap

Denne strategien forutsetter at for å være en kostnadsleder, må bedriften din tilby varer eller tjenester billigere enn konkurrentene. Da er selskapet konkurransedyktig på pris, og det er en konkurransefordel som markedet alltid vil være optatt av.

En slik lavprisfilosofi har for eksempel REMA 1000.

B) Differensiering

Når bedriften har en differensieringsstrategi, gjør den noe spesiellt for kundene som skiller den fra konkurrentene. For eksempel dagligvarebutikk kan tilby et større og mer eksklusivt vareutvalg hvor ferske produkter blir funnet i sortimentet.

Poenget med denne strategien er å tilføre produktet med merverdi. Da kan bedriften selge sine produkter på en høyere pris. Produktene må være attraktive for kundene for at de blir villige å betale mer for dem. Produktene kan ha for eksempel høyere produktkvalitetet, funksjonalitet, holdbarhet, bedre design osv. (Apple, merkeklær…)

C) Fokusering

Fokusering er en nisjestategi, og en nisje er et markedssegment som er så lite at det sjelden gir lønnsomhet til flere konkurrende selskap samtidig. Takket være en god fokusering kan bedriften bli et monopol i segmentet.

Målet til denne strategien er å dekke et spesielt behov i markedet på bedre måte en konkurrentene.

Mer informasjon om konkurransestrategier finner du i boka «Markedsføring og ledelse 1» Per E. Nørgaard, Bengt E. Olsen.